Anmälan till kurs

Ångerrätt

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har som privatkonsument enligt distansavtalslagen rätt att ångra en köpt/bokad kurs utan att ange någon anledning. 

Din anmälan är bindande, men den kan återfås enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

• Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta skriftligt via mejl inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelse på din kurs/utbildning 

• Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.

• Om kursen/utbildningen har startat och du deltagit vid minst ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

•  Ångerrätten gäller inte för köp som understiger 400:-. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.


Avbokning

• Vill du avboka din plats måste detta ske minst 14 dagar innan utsatt kursdatum. Du får då tillbaka hela beloppet med avdrag på 10% på kursavgiften för administrationskostnader.

Avbokar du senare än 14 dagar kan du endast få tillbaka kursavgiften med avdrag på 10% i fall det finns reserver.


Sjukdom och skada

• Vid sjukdom/skada betalas hela beloppet tillbaka mot uppvisande av läkarintyg eller veterinärintyg


Inställd kurs

• Om kursen blir inställd av oss, betalas hela beloppet tillbaka